Impressum

Naziv: Modul tehnika d.o.o
Puni naziv: Modul tehnika d.o.o. za trgovinu i usluge
Sjedište: Nova cesta 130, 10000 Zagreb
MBS: 080824210
OIB: 92825795891
VAT ID: HR92825795891
Direktor: Ante Martić

Temeljni kapital: 20.000,00 kn
Sudski registar:Trgovački sud u Zagrebu

Banka: Addiko Bank d.d.
Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb
IBAN: HR0825000091101529200
SWIFT (BIC): HAABHR22

(G)radimo zajedno! Vaša vizija, naša strast.

Svaki naš projekt je jedinstven jer radimo prema Vašim željema i mjerama od vlastitog materijala – sip panela.

Zatvori